SALG , BYTTE OG SAMLESIDE.

SALE AND COLLECTOR`S SITE.

 

******************************************************************************

På denne siden kan medlemmer få lagt inn cirkus relaterete artikkler for salg eller bytte.

on this site, members present circus related things for sale and collectors can come in contact with other intersted collectors.

******************************************************************************

Auksjon av Cirkusmatriale 29 Februar 2009.

 

Møte i Norsk Cirkus-Forum med AUKSJON: Sirkusmateriale av mange slag, blant
annet plakater, bøker, video, figurer, postkort mv. I tillegg kan enhver
medbringe materiale til auksjonen.

For øvrig byr programmet denne kvelden på:

FILM: Historiske klipp med artister og sirkus. Blant annet artistnumre i den
første film som ble vist i Norden, i Kristiania Tivoli Circus, 1896.

UTSTILLING: Sirkus på film.

Kafeteria med enkel bevertning.

Sofies gate 65 i Oslo. Torsdag 26. februar 2009 kl 19.00

 

 

Cirkus musikk ønskes

circus music wanted

SVENSK SAMLER AV CIRKUSMUSIKK: Martin Lasson Berglund" <antilop80@hotmail.com>

SWEDISH COLLECTOR OF CIRCUSMUSIK : Martin Lasson Berglund" <antilop80@hotmail.com>

 

Cirkus Relaterte gjenstander byttes.

Circus related material wanted for exchange.

Belgisk samler og cirkusvenn : "jan inghelbrecht" <jan_inghelbrecht@hotmail.com>

Belgium collector and cirkusfriend : "jan inghelbrecht" <jan_inghelbrecht@hotmail.com>

 

Cirkus Relaterte gjenstander byttes.

Circus related material wanted for exchange.

Norsk samler og cirkusvenn : "Svein Engebretsen" <solengeb@online.no>

Norwegian collector and cirkusfriend :"Svein Engebretsen" <solengeb@online.no>

 

 

Hvis du ønsker å bli listet opp her for salg eller bytte ta kontakt på : post@cirkusvenn.no

If you wanted to be listed on this site, please contact : post@cirkusvenn.no

 

***************************************************************

 

Tilbake til menyen